Elektřina

Elektřina

Společnost Lumius se primárně zaměřuje na dodávky elektrické energie zákazníkům připojených z hladiny vysokého a velmi vysokého napětí, tedy z hladiny 1 kV a vyšší. Vzhledem k tomu, že tito zákazníci mají na dodávky elektřiny a s tím spojené služby rozdílné požadavky, nabízíme zcela individuální přístup a jsme připraveni hledat i nová neotřelá řešení. Standardními produkty pro dodávku elektřiny jsou fix, postupný nákup a spot. Zákazník má možnost využít kombinaci jednotlivých přístupů, případně mu vytvoříme produkt doslova „na míru“.

FIX

Při nákupu elektřiny na základě produktu FIX je cena stanovována s ohledem na odběrové charakteristiky zákazníka a odpovídá aktuální ceně na trhu s elektřinou v daný okamžik.

Výhodou tohoto produktu je jednoduchost stanovení ceny a především její pevná hodnota pro celé období, na které byla fixována. Zákazník tak může snadněji predikovat své náklady na dodávku elektřiny v budoucích obdobích. Nevýhodou produktu je nutnost rozhodnout se pro nákup v daný okamžik a s tím související nemožnost další reakce na případný pokles cen v budoucnu.

POSTUPNÝ NÁKUP

Postupný nákup umožňuje rozložit riziko volby nevhodného termínu nákupu elektřiny. Cena elektřiny tedy není určena jednorázově, ale tvoří se v několika nákupních krocích – tzv. tranších, které jsou vždy vázány k vybranému referenčnímu trhu (energetické burze). Lumius při tomto způsobu nákupu vystupuje v roli odborného poradce, který zákazníkovi navrhuje optimální nákupní strategii i termíny jednotlivých nákupů. Konečné rozhodnutí je však vždy na odběrateli. Vhodnou kombinací energetických produktů a okamžiků nákupu lze dosáhnout nižší průměrné ceny za dodávku elektřiny než je tomu u produktu fix.

S produktem postupný nákup zákazník získává větší kontrolu nad výslednou cenou za dodávku elektřiny, s možností pružně reagovat na výkyvy velkoobchodního trhu s elektřinou. Nevýhodou produktu jsou vyšší nároky kladené na nákupní proces a obtížnější predikce skutečných nákladů na dodávku elektřiny pro období, která ještě nejsou zcela nakoupena.

SPOT

Produkt typu SPOT umožňuje zákazníkovi nakupovat elektřinu za podmínek přesně odrážejících situaci na trhu. Elektřina je nakupována na denním trhu a každá hodina odběru je zvlášť oceněna podle ceny na krátkodobém trhu s elektřinou. Cena dodávky je následně vypočtena jako vážený průměr cen ve všech hodinách měsíce dodávky, kde váhou je skutečná spotřeba v jednotlivých hodinách měsíce dodávky.

Produkt spot zákazníkovi zajistí cenu, která přesně odpovídá aktuálnímu stavu na trhu s elektřinou v čase, kdy elektřinu odebíral. Tuto skutečnost pak lze vnímat jako výhodu i nevýhodu – je nutné počítat s větší volatilitou ceny v jednotlivých hodinách i jednotlivých obdobích. Na zákazníka jsou navíc kladeny zvýšené nároky při sjednávání odběrového diagramu dodávky.

Chcete najít optimální způsob nákupu elektřiny pro Vaši firmu?

Kontaktujte nás!

lumius.cz > Produkty > Elektřina
Loading...

Produkty