Lumius služby

Lumius služby

Našim klientům poskytujeme prvotřídní péči a služby. O každého klienta se dlouhodobě stará regionální manažer, který má kompletní přehled o jeho potřebách. Našim klientům je dále k dispozici LUMIUS Zákaznické datové centrum, elektronický informační a datový systém. Na telefonu jsou také naši specialisté připraveni poskytnout klientům relevantní informace nebo řešit jejich aktuální potřeby.

LUMIUS CENTRUM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

Péče o energetická zařízení pohodlně, jednoduše a bez starostí, to je LUMIUS Centrum energetických služeb. Nová divize společnosti Lumius má přispět k prohloubení vzájemné spolupráce a důvěry. Jinými slovy řečeno, přenášíme naše zkušenosti, inovativní přístup a spolehlivost z oblasti dodávek energií do správy a údržby energetických zařízení.

LUMIUS Centrum energetických služeb umožňuje našim zákazníkům zcela vyřešit jejich zákonné povinnosti vyplývající z Energetického zákona, kdy je zákazník povinen zajistit provoz, údržbu a opravy energetického zařízení tak, aby jeho stav odpovídal právním předpisům a technickým normám (Zákon 458/2000 Sb. v platném znění, § 28, odst. 2, písmeno d). Na základě uzavřené smlouvy o provozování elektrického zařízení zákazník přenese tuto odpovědnost na společnost Lumius, která zajistí vše potřebné. Tento přístup zahrnuje celou škálu činností, jež jsou součástí písemné dohody mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb.

Nad rámec uzavřené smlouvy o provozování elektrického zařízení nabízí LUMIUS Centrum energetických služeb i technické a montážní práce, které zajistí odstranění zjištěných závad, případně řeší další požadavky zákazníka (rekonstrukce, rozšíření a podobně). Všechny nabízené služby pak mohou zákazníci využít i jednotlivě (například termovizní měření, měření spolehlivosti dodávky apod.).

LUMIUS ENERGETICKÝ AUDIT

Pro velké společnosti s 250 a více zaměstnanci nebo obratem firmy minimálně 1 mld. Kč/rok Lumius nabízí energetický audit, který jsou na základě novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií tyto společnosti povinny zpracovat v termínu od 1.7.2015 do 5.12.2015 (zák. 103/2015 Sb., čl. II, odst. 5). Lumius dále zajistí i zákonem požadovanou pravidelnou aktualizaci tohoto auditu v intervalu 4 let.

LUMIUS PORADENSTVÍ

Našim klientům umíme poskytnout také komplexní služby energetického poradenství, na míru jejich požadavkům a potřebám.

LUMIUS ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Naši klienti mají k dispozici moderní LUMIUS Zákaznické datové centrum. Tento elektronický systém jim prostřednictvím internetového prohlížeče poskytuje online přístup k údajům týkajících se jednotlivých odběrných míst elektrické energie nebo zemního plynu.

Chcete využít některou ze služeb LUMIUS?

Kontaktujte nás!

lumius.cz > Produkty > Lumius služby
Loading...

Produkty