Plyn

Plyn

U dodávek plynu se společnost Lumius soustřeďuje na zákazníky kategorie velkoodběr a středoodběr, tedy na zákazníky s minimální spotřebou 630 MWh plynu za rok. Klademe důraz na řešení specifických potřeb našich odběratelů a definujeme pro ně optimální způsob nákupu jednotlivých komodit - různé varianty postupných nákupů nebo fixní cenu.

FIX

Při nákupu plynu na základě produktu FIX je cena stanovována s ohledem na odběrové charakteristiky zákazníka a odpovídá aktuální ceně na trhu s plynem v daný okamžik.

Výhodou tohoto produktu je jednoduchost stanovení ceny a především její pevná hodnota pro celé období, na které byla fixována. Zákazník tak může snadněji predikovat své náklady na dodávku plynu v budoucích obdobích. Nevýhodou produktu je nutnost rozhodnout se pro nákup v daný okamžik a s tím související nemožnost další reakce na případný pokles cen v budoucnu.

POSTUPNÝ NÁKUP

Postupný nákup umožňuje rozložit riziko volby nevhodného termínu nákupu plynu. Cena plynu tedy není určena jednorázově, ale tvoří se v několika nákupních krocích – tzv. tranších, které jsou vždy vázány k vybranému referenčnímu trhu (energetické burze). Lumius při tomto způsobu nákupu vystupuje v roli odborného poradce, který zákazníkovi navrhuje optimální nákupní strategii i termíny jednotlivých nákupů. Konečné rozhodnutí je však vždy na odběrateli. Vhodnou kombinací energetických produktů a okamžiků nákupu lze dosáhnout nižší průměrné ceny za dodávku plynu než je tomu u produktu fix.

S produktem postupný nákup zákazník získává větší kontrolu nad výslednou cenou za dodávku plynu, s možností pružně reagovat na výkyvy velkoobchodního trhu s plynem. Nevýhodou produktu jsou vyšší nároky kladené na nákupní proces a obtížnější predikce skutečných nákladů na dodávku plynu pro období, která ještě nejsou zcela nakoupena.

SPOT

Produkt typu SPOT umožňuje zákazníkovi nakupovat plyn za podmínek přesně odrážejících situaci na trhu. Plyn je nakupován na denním trhu a každá den odběru je zvlášť oceněna podle ceny na denním trhu s plynem. Cena dodávky je následně vypočtena jako vážený průměr cen ve všech dnech měsíce dodávky, kde váhou je skutečná spotřeba v jednotlivých dnech měsíce dodávky.

Produkt spot zákazníkovi zajistí cenu, která přesně odpovídá aktuálnímu stavu na trhu s plynem v čase, kdy plyn odebíral. Tuto skutečnost pak lze vnímat jako výhodu i nevýhodu – je nutné počítat s větší volatilitou ceny v jednotlivých hodinách i jednotlivých obdobích. Na zákazníka jsou navíc kladeny zvýšené nároky při sjednávání odběrového diagramu dodávky. 

Chcete najít optimální způsob nákupu plynu pro Vaši firmu?

Kontaktujte nás!

plyn.png